Algemene voorwaarden en Privacy Policy

Algemene voorwaarden bij het maken van een afspraak bij Skin Plus

Je kunt jouw geplande behandeling tot 48 uur van tevoren kosteloos annuleren. Binnen 48 uur is het vaak niet mogelijk om weer iemand blij te maken met jouw gereserveerde tijd en staat de agenda onnodig leeg. Skin Plus is daardoor genoodzaakt om 50% van jouw behandeling bij jou in rekening te brengen. Bij het niet komen opdagen op jouw afspraak wordt de behandeling volledig in rekening gebracht. Wij hopen hierbij op jouw begrip!

Privacy Policy

Skin Plus, gevestigd aan de Corsicalaan 3059XX in Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Skin Plus
Corsicalaan 35
3059xx Rotterdam
info@skinplus.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Skin Plus verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt via de mail, telefonisch – of persoonlijk contact. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW gegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • E-mail adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@skinplus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Skin Plus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Skin Plus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en declaratie zorgverzekeraar.
 • Contracten op te stellen tussen Skin Plus en u, de klant.
 • Het verzenden van afspraakbevestigingen en afspraakherinneringen.
 • Bijhouden continuïteit van bezoek en behandelgeschiedenis.
 • Gegevens die nodig zijn om de behandeling op een correcte wijze uit te voeren, zoals bijvoorbeeld Diabetes, reuma, allergie, zwangerschap en andere gezondheidssituaties.
 • Behandelrapporten om een kort verslag bij te houden over uitgevoerde behandeling. Denk hierbij aan huidig product gebruik, leefstijl, klachten / allergieën, verwachtingen en huid- voet conditie.
 • Fotoreportage voor het maken van voor en na foto’s om zo de vooruitgang van de behandelingen mbt de huid goed in kaart te brengen.
 • Uw (e-mail) adres voor het verzenden van acties en het op de hoogte houden van nieuws binnen Skin Plus, denk hierbij aan nieuwsbrieven en verjaardagskaarten.
 • De SkinPlus app

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Skin Plus bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoons, adres- en bedrijfsgegevens

Bewaartermijn: 7 jaar vanaf laatste opdracht, deze gegevens worden bewaard in ons online softtware systeem salonized. Deze software worden bewaard in de cloud binnen Europa.

Reden: om u in de toekomst snel van dienst te zijn bij volgende opdrachten.

CRM gegevens (voor de volgende behandelingen: gezichtsbehandelingen, pedicure, wimper behandelingen, massages, huidoneffenheden verwijderen, epileren, verven, waxen)

Bewaartermijn: 2 jaar(*) vanaf laatste opdracht, deze gegevens worden bewaard in ons online softtware systeem salonized. Deze software worden bewaard in de cloud binnen Europa. Telefoonnummer worden ook opgeslagen in zakelijke telefoon met Icloud en beveiligingscode.

Reden: om u in de toekomst snel van dienst te zijn bij volgende opdrachten.

Dossiervorming: Bewaartermijn: 2 jaar(*) vanaf laatste opdracht, deze gegevens worden bewaard in ons online softtware systeem salonized. Deze software worden bewaard in de cloud binnen Europa. Foto opnames worden ook opgeslagen in zakelijke Ipad met Icloud en beveiligingscode.

Reden: om u in de toekomst snel van dienst te zijn bij volgende opdrachten.

Marketing: Bewaartermijn: 2 jaar(*) vanaf laatste opdracht, deze gegevens worden bewaard in ons online softtware systeem salonized, in zakelijke telefoon met Icloud en beveiligingscode en foto opnames worden ook opgeslagen in zakelijke Ipad met Icloud en beveiligingscode. Deze software worden bewaard in de cloud binnen Europa. Marketing foto’s zullen met toestemming geplaatst kunnen worden op social media.

Reden: om u in de toekomst snel van dienst te zijn bij volgende opdrachten.

Camarabeelden: 28 dagen(*) vanaf opname dag.. Deze software worden bewaard in beveiligd harde schijf binnen Europa.

Reden: voor u en Skin Plus haar veiligheid.

 • Tenzij betrokkenen aanvraag doet tot verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Skin Plus verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Skin Plus gebruikt geen functionele en analytische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Skin Plus en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@skinplus.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Skin Plus wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Skin Plus neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit doen wij onder andere door gebruik te maken van een SSL verbinding en adequate beveiliging van onze computersystemen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact opnemen via info@skinplus.nl

Privacy policy van derde partijen

Voor meer informatie over de privacy policy van derde partijen die verbonden zijn aan deze website en Skin Plus, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen (het online boekingssysteem Salonized en BBM support voor de boekhouding). Skin Plus kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacy policy van door derden geplaatste cookies of verzamelde informatie.